「Fate」:修訂間的差異

出自HKTRPG - 任何人都可以增加修改的TRPG百科全書
跳至導覽 跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 " '''規則''' [https://sites.google.com/site/faterpg/ FATE 正體中文]")
 
無編輯摘要
行 1: 行 1:
  '''規則'''
  '''規則'''
  [https://sites.google.com/site/faterpg/ FATE 正體中文]
  [https://sites.google.com/site/faterpg/ FATE 正體中文]
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hKluJjU_LP06jliahcoLQsIJim73e8FQCi61VUys98I/edit#gid=0 Fate Condensed Character Sheet (可導入Foundry VTT)]

於 2021年11月25日 (四) 11:35 的修訂